Prosjekt

NOEN PROSJEKT UTFØRT I SAMARBEID MED GEORG ØYE ARKITEKTKONTOR AS

 

ØKSENDAL SMÅBÅTLAG. Småbåthavn i Øksendal med ca 15 naust.

DRIVA KRAFTVERK. Forslag til ny visningshall og kontorfløy på Sunndalsøra.

SURNADAL SJUKEHEIM. Ny avdeling for demente (16 beboere) ved Surnadal sjukeheim.

REGULERINGSPLANER: GJELDNES, SOLEM, ENGSET, STAVIK, ÅSBØHAGEN, Reguleringsplaner for div. hyttefelt med 5-10 hytter.

RYSSDAL KRAFTSTASJON. Et elvekraftverk som utnytter et fall på 205 meter. Installert effekt er 2 MW.

Årsproduksjon er 7,1 GWh.

JORDAL KRAFTSTASJON. Elvekraftverk som utnytter et fall på 196 meter. Installert effekt er 4,9 MW. Årsproduksjon er 21,4 GWh.

ØRAN AKTIVITETSHUS. Dagsenter for personer med psykisk utviklingshemming og andre med sammensatte bistandsbehov. (Cca 1300 m2)

SUNNDAL ENERGI. Ny kontorfløy tilknyttet det eksisterende kontor og servicebygg på Sunndalsøra.

BRANDÅA KRAFTSTASON. Et elvekraftverk som utnytter et fall på 373 meter i noen sideelver til Surna. Installert effekt er 3,94 MW. Årsproduksjon er 15,8 GWh.

ØVERHAUGEN BOLIGOMRÅDE. Reguleringsplan for boliger på Ålvundeidet.

INNREDNING INTERNASJONAL SKULE, SUNNDALSØRA. Planlegging av farger og interiør samt beskrivelse av møbler.

KVARTAL XV. Rehabilitering av 8 blokker frå 1950- tallet på Sunndalsøra.

 

 

 

Copyright: Sivilarkitekt Ragnhild Dietrichson