Restaurering

NAUSTBUKTA, SUNNDAL 2013

 

Huset er bygget i 1899 i stor grad med materialer fra eldre hus. Det har en forholdsvis liten grunnflate ca 70m2, men er svært effektivt utnyttet. Huset hadde mye av opprinnelig detaljer i behold, men flere av vinduene var skiftet. Alle rammene til vinduene i 1. etasje ble imidlertid funnet igjen i kjelleren, restaurert og satt tilbake på sin gamle plass.

Den gamle kledningen var i stort sett i god behold, den er kun supplert der det var nødvendig. Den uisolerte delen mot nord ble isolert med hamp fra innsiden. Det ble også isolert innvendig i et par andre rom.

Taket hadde opprinnelig hatt never og torv, oppå dette lå etternittplater. Her ble etterniten og torva fjerna og taket fikk moderne torvtak.

 

EIRIK RAUDESVEI, OSLO 2005

 

Huset var lite og i svært dårlig forfatning da eieren overtok. For å beholde hovedformen på huset var det naturlig med et tilbygg i lengderetningen. Huset har fått en ny og effektiv plan. Det er nye overflater både innvendig og utvendig, men det meste er gjenbruk av gammelt panel og kledning fra andre hus fra samme tidsperiode.

Før

Copyright: Sivilarkitekt Ragnhild Dietrichson