Næring

NORAKER GÅRD BUTIKK,SERVERING OG FISKESLAKTER 2013

 

Noraker gård hadde et fiskeslakteri som skulle utvides. Det ble i tillegg bygget ny butikk og serveringslokaler. Annlegget ligger tett innpå det gamle gardstunet der eieren bor. Samtidig er det bygd sammen med det eksisterende fiskeslakteriet. Det var viktig at det nye bygget skulle passe sammen med bygningene på gardstunet i form, farger og materialer. Bygget skulle likevel ha et nytt uttrykk som det nå har fått i for eksempel detalj og vindusutformingen.

 

Copyright: Sivilarkitekt Ragnhild Dietrichson