Vennerbakken

VENNERBAKKEN, SØRKEDALEN 2006

Copyright: Sivilarkitekt Ragnhild Dietrichson