Om kontoret

OM KONTORET

 

Arkitektkontoret består av siv.ark. Ragnhild Dietrichson som er medlem av Norske Arkitekters-landsforbund (NAL).

Jeg har siden 2001 hatt kontorfelleskapmed Georg Øye arkitektkontor as i Surnadal, men er nå flytta til Risør lokalisert i Sørlandsporten Næringshage. Oppdragene spenner fra små tilbygg, hytter, boliger og til større annleg.

Jeg er også tilknyttet www.byggogbevar.no som er et nettverk for bedrifter som har kompetanse på tradisjonelle byggemetoder, materialbruk eller produkter.

 

 

Eksempler på arbeidsområder er:

Restaurering/Rehabilitering

Ombygging

Byggprosjektering

Reguleringsplaner

Interiørrådgivning

 

For private boliger kan jeg bistå med byggemeldingstegninger, utfylling av skjema til byggemelding, utarbeide arbeidstegninger. Om ønskelig kan jeg og innhente anbud fra entrepenører. Jeg tegner på ArchiCAD, dvs at alle prosjekt framstilles i 3D.

 

 

Viktige ting jeg er spesielt opptatt av:

 

Tilpassing på tomta

Lys

Funksjonell og nøktern plan

 

Ragnhild

Arkitekt Ragnhild Dietrichson i Risør

Copyright: Sivilarkitekt Ragnhild Dietrichson