Publikasjoner

PUBLIKASJONER

 

I åra 1975-1995 ble det gjort et stort registrerings-arbeid at faste kulturminner i heile Norge (SEFRAK).

Sommeren 1992 gjorde 5 kommuner i Valdres, Fylkeskonservatoren og Valdres Folkemuseum avtale om å samordne ei utarbeiding av rapportar fra denne registreringa. Valdres Folkemuseum tok på seg å stå bak dette. Midler og ressurser til prosjektet kom fra.

 

- Kommunene

- Opplandfylkeskommune

- Fylkesmannen i Oppland, Miljøvernavdelinga

- Valdres Folkemuseum (www.valdresmusea.no/)

 

Ragnhild Dietrichson ble etter utlysning engasjert til å utføre arbeidet.

Prosjektet tok tre år og endte blant annet opp med et hefte fra hver kommune om gammel byggeskikk.

 

Gamal byggjeskikk i Vang 1995

Gamel byggjeskikk Sør-Aurdal 1995

Gamel byggjeskikk Etnedal 1995

Gamal byggjeskikk Vestre Slidre 1996

Gamal byggjeskikk i Nord-Aurdal 1996

Copyright: Sivilarkitekt Ragnhild Dietrichson