Fritidsboliger

HYTTE DOVRE, 2010

 

Hytta lgger i dalsida ovenfor Dovre sentrum. Den ligger i en bratt skråning og det er lagt stor vekt på å passe bygningen til naturformasjonene med minimal bearbeiding av terrenget.

Det er flott utsikt mot både nord og sør, mens sentrum nede i dalen kan føles litt nært. Ved å trekke stua ut av hovedvolumet på hytta, kunne en åpne hytta mot utsikten både fra sør og nord samtidig som hytta ble mer lukket mot bygda. Slik kunne en og passe hytta til terrenget ved å ha stua på et lavere plan. Hytta kan og på denne måten ha en smal hovedform slik at den assosieres mer med eldre bygningskroppper. Hytta er kledd med furu kjerneved som med tid vil gi veggene farger som tilsvarer den den gamle laftebebbyggelsen i området har. Hver vegg vil få sin farge ut i fra hvilke himmelretning den har.

 

HYTTE ÅLVUNDFJORD, SUNNDAL 2013

 

Hytta ligger ved Ålvundfjorden i et hyttefelt. Hovedutfordringen var å skjerme mot nære naboer samtidig å skape gode rom og uterom som åpnet seg mot den flotte fjordutsikten.

Copyright: Sivilarkitekt Ragnhild Dietrichson