Tilbygg

TILBYGG GARTHUS, SØR-AURDAL 2004

 

Huset er fra 1950-tallet. Det var kjeller og en etasje og kaldt loft. Familien trengte med plass. Løsningen her ble å utnytte loftet. Med et takoppløft på hver side ble det god takhøyde. Et vindfang gjør inngansforholdene romsligere. Det ble og bygd ny veranda utenfor stua. Det er bygd videre på huset sin stil fra 50- tallet. Orginale vinduer og kledning er beholdt.

 

TILBYGG BØRSETLAUET, SUNNDAL 2012

 

Huset er fra tidlig på1980-tallet. Her er huset bygd på i lengderetning samt at en del er trukket ut av hovedformen. Dette skaper en god og skjermet uteplass. Takvinkel, materialer og detaljer er videreført, mens enkelte vinduer røper at det har sjedd noe etter 1980.

TILBYGG, SUNNDAL

 

Huset er et lite hus bare ca 40m2 i grunnflate. Det har kjerne av tømmer, og er preget av flere tidsepoker. For å få huset stort nok til å romme det vi i dag trenger av fasiliteter, er det foreslått et tilbygg i bakkant som inneholder nye våtrom som kjøkken og bad samt gang. Slik kunne bygget framstå omtrent som før fra forsiden.

Tibygget ble aldri realisert, men viser det likevel siden det er et typisk eksempel på hvordan en kan utnytte små og tilsynelatende ubrukelige hus på en måte der det gamle huset samtidig kan beholde sine kvaliteter.

TILBYGG PARKVEGEN, SUNNDALSØRA 2012

 

Huset er en svært spesiell tomannsbolig bygd på slutten av 1950-tallet. Det er symmetrisk og har en spesielt stor gavl. Inngangen var på "hagesida" og eier ønsket å flytte den ut mot gata samt å bygge ny bod og carport. Vi valgte å legge både garasje og overdekning til ny inngang under samme tak. Dette ble helt frittstående fra selve boligen. Dette gjør alt enklere teknisk, men også viktig etsetisk slik at selve huset kan framstå med den samme hovedformen, men med en nedtoning av den symmetriske, store gavlen.

 

 

Copyright: Sivilarkitekt Ragnhild Dietrichson